O PROJEKCIE

Polowanie do niedawna było zwyczajnym ludzkim zajęciem, służącym pożywianiu się, odziewaniu lub rozrywce. Dlaczego dziś wzbudza tyle kontrowersji?

Nasze stosunki ze środowiskiem naturalnym są w ciągłym procesie zmian. Łowiectwo, w tym myślistwo, jest zjawiskiem, w którym ich stan widoczny jest szczególnie wyraźnie.

Myśliwi podkreślają potrzebę kontrolowania populacji zwierząt łownych i opieki nad nimi. Regulują, selekcjonują, rozmnażają, uzupełniają, karmią. Stoją na straży “równowagi ekologicznej”, samodzielnie definiując jej kategorie. Łowiectwo to jednak nie samo gospodarowanie zwierzyną – pod tym pojęciem mieści się cała bogato rozbudowana subkultura. Tradycje, zwyczaje, zasady etyczne, specyficzna estetyka – to wszystko pokazuje, że motorem działań myśliwych nie są tylko względy ekologiczne.

Dlaczego i jak potrzeba życiowa została zastąpiona przez ideologię ekologiczną? Co sprawiło, że model stawiający człowieka w roli opiekuna przyrody stał się powszechnie przyjętym przez państwo i prawo?

POLOWANIE. jest eksperymentem, poprzez który badamy wizerunek współczesnego myślistwa, a wraz z nim aktualną kondycję relacji człowieka z innymi gatunkami. Jak postrzegana jest rola człowieka-łowcy w przyrodzie i w społeczeństwie? Kim jest myśliwy XXI wieku? Jak świadczy to o sytuacji między ludźmi a dziką naturą?

Naszym celem jest rozwijanie tej ścieżki myślenia o problemie i pobudzanie jej obecności w dyskursie publicznym.czaszkaczarnatyci

Projekt POLOWANIE. został zrealizowany w Krakowie, w listopadzie 2014 i  marcu 2015.

Jego przebieg dzielił się na dwie odsłony.

 

Odsłona I – Myśliwska Puszcza 

Odsłona II, główna, w tym:

WYSTAWA 

WYDARZENIA 

(kliknij, by przeczytać więcej o poszczególnych częściach projektu)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s